HemSparande

Sparande är till skillnad från kortsiktighet något man gör på mer eller mindre lång sikt framåt. I allmänhet har sparandet redan påbörjats när man blir medveten om att det rör sig om ett sparande. Ett sparande ligger redan per definition i dåtid som man varseblir i nutid med avsikt på framtid.
Normalt tänker man på sparande i fråga om termer av pengar. Men sparande är så mycket annat. Att samla saker är på ett sätt en form av sparande.
Nu brukar man normalt använda ordet att samla saker framför att spara.
Med stor sannolikhet därför att ordet spara kan ge en liten negativ klang och samlande visar på en viss form av hängivenhet.
Däremot om man pratar om pengar heter det normalt att man sparar på dem inte samlar.

Andra sätt att spara är på ett virtuellt sätt. Ett webbhotell är på en form av uppsamlingsplats för olika filer och skulle kunna kallas för ett sparande. Skillnaden mot pengar är att filerna inte växer när de ligger på ett webbhotell, som pengar gör när de finns på en bank.
Visserligen finns det olika typer av sparande på ett webbhotell som dedikerad server, VPS och så där.
Men i praktiken är det inget som växer. Fast ett undantag finns från regeln att filer inte växer på ett webbhotell.
En blogg eller forum där det hela tiden kommer nya inlägg, där kan man säga att filerna växer. Tveksamt om man skall använda ordet sparande eller samlande i det sammanhanget.


 

 

 
Nära: Webbhotell - Hostingföretag -