HemPåverka

Påverka olika skeenden i livet för att i framtiden kunna dra nytta eller ha nöje av det är en sak som skiljer människan från djuren.
Vi kan medvetet spara pengar för att i framtiden investera i något som man behöver ha eller bara vill ha för nöjes skull.

Att spara för framtiden är något som ställer olika krav beroende på vad man skall spara till. Om man skall spara till sin pension krävs numera ett aktivt ställningstagande och intresse för att försäkra sig om att det man får ut som pensionär kanske 30 år efteråt ger en vettig utdelning.

Ett något kortare tidsperspektiv är att skaffa barn. Normalt brukar tiden där vara nio månader. Normalt i det avseende att allt fungerar som det skall. Nu gör det inte det alla gånger utan andra metoder får tas till för att hjälpa till med graviditeten. I de fall när ett par lider av problem att skaffa barn kan en del hjälp behövas.
Ett sätt är att använda medicinen Pergotime som hjälper till med att stimulera äggstockarna att producera östrogen.
Om det inte hjälper kan man annars prova med insemination för att kunna få ett barn.

Ett ännu kortare perspektiv man kan påverka in i framtiden är förmågan att tillgodogöra sig kunskap. Ett par minuter om dagen under kortare tid än en graviditet varav kan hjälpa folk som lider av dyslexi.
Visserligen pratar vi här fortfarande om några månader framåt i tiden före än påverkan sker. I fallet med utbildning och ordblindhet som det kallas lite slarvigt för ibland är dock den tiden försumbar med tanke på att många vuxna som lider av dyslexi gått ett antal år i skolan.

En påverkan som ligger tidsmässigt mycket kort är den som man gör i samband med att förflytta sig från ett rum till ett annat genom en dörr. Inte så mycket att säga om men en påverkan är det av egna kroppens lägesposition.


 

 

 
Nära: Kortsiktighet |