HemMode

Mode tidlöst eller förändras över tid. Mode är något som intresserat människan som begynnelsen.
Kläder och andra accessoarer har aldrig upphört att förekomma genom tiderna. Det har växlat över tid men intresset alltid närvarande.
Förr var mode något förbehållet för de rika och överklassen, allmogen fick hålla tillgodo med sin allmogekläder i många fall gjorda av vadmal.
Siden och silke var inte tänkbart för de lägre klasserna på den tiden.
I slutet av 1800-talet började den industriella tillverkningen av kläder däremot göra fler material tillgängligt för större befolkningsgrupper, oavsett klasstillhörighet.

Numera är i stort sätt alla typer av klädesplagg och material. Modet växlar fortfarande ständigt även om det numera går i cykler. Det som vara populärt för 20 år sedan kommer tillbaka, när den yngre generationen som är mest mottaglig för påverkan växt upp.
Då är dags att övertyga nästa generation att bära kläder med ett snitt som det såg ut för dryga 20 år sedan.

Några kläder däremot påverkas mer eller mindre av konjunkturen. Klänningar och kjolar är ett sådant exempel. Längre kjollängd dåliga tider, kortare längd på klänningen bättre tider.
Kläder man skulle kunna tro som är opåverkade av modet är olika typer av yrkeskläder. Men ingeting kan vara mer fel. Även de ändras då och då när företagen vill profilera om sin profil utåt.


 

 

 
Nära: