HemMarknadsföring

Marknadsföring har den likheten som sparande att den syftar till ett resultat längre fram i tiden. Men marknadsföring är till skillnad från sparande en aktiv åtgärd med en genomtänkt strategi. Om strategin fungerar eller inte visas först i framtiden.
Fast när man kommit till framtiden är det inte framtid längre utan nu. Om endast en liten stund till passerar blir nuet då.
Men om vi bortser från den vinklingen kan man säga att marknadsföringen numera mer och mer flyttar ut till Internet.

Marknadsföring på Internet brukar om man avser helheten kallas för internetmarknadsföring, tänker man sig mer själva placeringen i sökmotorerna används gärna ordet sökmotoroptimering, SEO eller en del lite påhittade ord som sökordsoptimering.
Egentligen har valet av ord ingen större betydelse så länge alla är införstådda med vad det handlar om.
Tyvärr finns inte den insikten hos alla som säljer eller köper tjänster inom området SEO.
På ett sätt lider branschen av de problem som begagnade bilhandlare hade förut och till viss del även har nu.
De bilhandlarna fick i sin tur ta över ryktet från hästhandlare. Visserligen finns det hästhandlare kvar än idag men inte i den tidigare omfattningen som får 60 – 70 år sedan.

På något sätt kopplas då till framtiden via nuet.


 

 

 
Nära: