HemAvveckla

Ett aktiebolag kan avvecklas på flera olika sätt. Frivillig likvidation och tvångslikvidation är två olika sätt att stoppa företagets verksamhet I det första fallet råkar detta vara ett frivilligt beslut. Det kan bero på olika orsaker. Det kan vara en rekommendation från styrelsen eller aktieägarna, men orsaken kan vara densamma som dålig lönsamhet eller bristande motivation. För aktiebolag måste beslut alltid fattas genom bolagsstämman. Många punkter måste ingå i förslaget för avveckling, och om allt görs utanför årsstämman måste andra dokument bifogas. Till exempel kan en så kallad likvidator föreslås inom ramen för förslaget, men detta krävs inte.


 

 

 
Nära: Webbhotell - Hostingföretag -